Round 7 of Polish Youth G16 Championship 2023, Jastrzebia Gora