Round 7 of Polish Youth B18 Championship 2023, Jastrzebia Gora