Round 7 of Polish Youth B16 Championship 2023, Jastrzebia Gora