live.chessbase.com

Watch Live Chess Games

1-10. Paichadze2583, Aleksandrov2582, Deepan Chakkravarthy J.2543, Stupak2542, Tran2541, Karthik Venkataraman2515, Vignesh N R2461, Akash G2453, Nguyen2450, Shyaamnikhil P2446 3,0/3
11-12. Popov2588, Megaranto2530 2,5/3
1. Li2488 8,5/9
2. Das2431 8,0/9
3-4. Saric2536, Vasquez Schroeder2499 7,5/9
5-9. Ibarra Jerez2558, Xu2528, Iniyan2456, Lei2447, Larino Nieto2432 7,0/9
10-13. Xu2567, Grigoryan2557, Krishna C R G2469, Starostits2442 6,5/9
1-15. Rakhmanov2629, Peralta2580, Sosa2499, Rios2482, Hernando Rodrigo2308, Vehi Bach2306, Ramirez Garcia2291, Fernandez Diaz2224, Morros Faura2189, Montilla Carrillo2177, Avila Jimenez2159, ... 1,0/1
16-25. Delchev2554, Asis Gargatagli2529, Krysa2499, Fluvia Poyatos2475, Garriga Cazorla2445, ... 0,5/1
1. Korneev2545 6,0/8
2. Bezgodov2441 5,5/8
3. Drygalov2485 4,5/8
4-7. Khanin2514, Gutenev2456, Drygalov2442, Slizhevsky2428 4,0/8
8. Sivuk2552 3,5/8
9. Simantsev2401 2,5/8
10. Tosic2360 2,0/8
1-5. Moskalenko2517, Zabotin2484, Krylov2441, Zarubitski2415, Grishchenko2409 3,0/3
6-7. Fedorov2557, Vorobjov2296 2,5/3
8-10. Mihajlovskij2406, Lazavik2296, Aliakbarov2282 2,0/3
1-3. Simacek2481, Swayams2432, Liu2425 1,0/1
4-7. Kriebel2519, Vokac2380, Gungl2368, Swicarz2331 0,5/1
8-10. Kovalev2520, Yeritsyan2349, Kulkarni Bhakti2303 0,0/1
1. Makarian2354 1,0/1
2-11. Plat2552, Chernyshov2500, Gumularz2475, Frolov2430, Rakesh Kumar Jena2426, Voloshin2381, Simek2330, Oboladze2295, Ajay Krishna2289, Jurek2273 0,5/1
12. Cernousek2427 0,0/1
1-4. Muradli2432, Bajarani2421, Shahaliyev2389, Bashirli2324 3,0/4
5-6. Asadli2471, Zeynalov2344 2,5/4
7-13. Gadimbayli2409, Abdulov2395, Davidov2344, Guliev2322, Babazada2299, ... 2,0/4
1. Postny2623 8,0/9
2-5. Xiang2440, Frolov2430, Plischki2426, Kacharava2397 7,0/9
6-8. Krivonosov2390, Zhang2387, Low2385 6,5/9
9-11. Liu2425, Spiess2414, Lin2359 6,0/9
1. Remizov2357 6,0/8
2-3. Sitnikov2410, Nugumanov2391 5,5/8
4. Dauletova2240 4,0/8
5. Ponomariov2378 2,5/8
1-4. Nagy2479, Gorbatov2389, Baum2302, Sernecki2278 1,0/1
5-8. Florstedt2320, Voinikonis2163, Kornitzky2133, Patil2062 0,0/1
1-2. Kacharava2397, Lukasiewicz2223 1,0/1
3-6. Frolov2430, Jurek2273, German2162, Ng2075 0,5/1
7-8. Cerveny2318, Hesse2166 0,0/1
1. Gevorgyan2228 6,0/7
2-3. Ghukasyan2226, Gaboyan2111 5,0/8
4. Avetisyan2106 4,5/8
5-6. Khachatryan2110, Grigoryan1962 4,0/8
7. Hakobyan1776 3,0/9
8. Mkrtchyan2098 2,0/7
Create a free ChessBase Account for additio­nal benefits on Playchess. For professional use sub­scribe to a Starter or Premium Account.
Playchess
Play Blitz games against others
Tactics
Solve tactical positions of your strength
Videos
Watch hours and hours of training videos
Fritz
Play against a club level chess program with hints
Database
Eight million strong games
Openings
Develop and exercise your openings
MyGames
Store and analyse your own games in the cloud