live.chessbase.com

Watch 30 Live Chess Games

1. Li2488 7,0/7
2-6. Saric2536, Iniyan2456, Lei2447, Starostits2442, Das2431 6,0/7
7-12. Xu2567, Ibarra Jerez2558, Xu2528, Vasquez Schroeder2499, Krishna C R G2469, ... 5,5/8
1-18. Pantsulaia2597, Rozum2589, Popov2588, Paichadze2583, Aleksandrov2582, Erigaisi Arjun2548, Deepan Chakkravarthy J.2543, Stupak2542, Tran2541, Megaranto2530, Karthik Venkataraman2515, ... 1,0/1
19-20. Predke2620, Sathish Chandra1665 0,5/1
1-2. Korneev2545, Bezgodov2441 5,0/7
3. Drygalov2485 4,0/7
4-7. Sivuk2552, Khanin2514, Gutenev2456, Drygalov2442 3,5/7
8. Slizhevsky2428 3,0/7
9. Simantsev2401 2,5/7
10. Tosic2360 1,5/7
1. Postny2623 8,0/9
2-5. Xiang2440, Frolov2430, Plischki2426, Kacharava2397 7,0/9
6-8. Krivonosov2390, Zhang2387, Low2385 6,5/9
9-11. Liu2425, Spiess2414, Lin2359 6,0/9
1-9. Fedorov2557, Moskalenko2517, Zabotin2484, Krylov2441, Zarubitski2415, Grishchenko2409, Mihajlovskij2406, Vorobjov2296, Lazavik2296 2,0/2
10-11. Aliakbarov2282, Khobotova1978 1,5/2
12-20. Papunidi2113, Strybuk2110, Navumenka2104, Kuleshov2098, Elkin2085, ... 1,0/2
1-3. Bajarani2421, Shahaliyev2389, Zeynalov2344 2,5/3
4-6. Muradli2432, Bashirli2324, Babazada2299 2,0/3
7-13. Asadli2471, Gadimbayli2409, Abdulov2395, Davidov2344, Guliev2322, ... 1,5/3
1. Nugumanov2391 5,5/7
2. Remizov2357 5,0/7
3. Sitnikov2410 4,5/7
4. Dauletova2240 4,0/7
5. Mischuk2357 3,5/7
6-7. Tologontegin2385, Kholopov2211 3,0/7
8. Radzhabov2329 2,5/7
9-10. Ponomariov2378, Frolov2210 2,0/7
1. Gevorgyan2228 5,5/6
2-3. Ghukasyan2226, Gaboyan2111 4,5/7
4. Avetisyan2106 4,0/7
5-6. Khachatryan2110, Grigoryan1962 3,5/7
7. Hakobyan1776 2,5/8
8. Mkrtchyan2098 1,5/6
9. Mkrtchyan1829 1,0/6
Create a free ChessBase Account for additio­nal benefits on Playchess. For professional use sub­scribe to a Starter or Premium Account.
Playchess
Play Blitz games against others
Tactics
Solve tactical positions of your strength
Videos
Watch hours and hours of training videos
Fritz
Play against a club level chess program with hints
Database
Eight million strong games
Openings
Develop and exercise your openings
MyGames
Store and analyse your own games in the cloud