Polish Youth G18 Championship 2023, Jastrzebia Gora