VII Totalizator Sportowy 2022, Bydgoszcz - Tabelle