Magistral Szmetan Giardelli 2019, Buenos Aires - Table