Festival Szmetan-Giardelli 2018, Buenos Aires - Table